Basisscholen

Kids Loopbaanleren

 

 

 

 

 

 

Wat
‘Kids Loopbaanleren’ is een inspirerende leerlijn en methode voor de basisschool (groep 4 t/m groep 8), waarmee leerlingen op een speelse manier hun talenten en motivatie ontdekken en naar de wereld om zich heen leren kijken.

Waarom
Met ‘Kids Loopbaanleren’ wordt gewerkt aan een fundament van bewustwording, zelfvertrouwen, motivatie, ouderbetrokkenheid, beter contact leerling-leerkracht-ouder, betere VO keuze en loopbaanoriëntatie in het VO.

Wat niet
Het is geen beroepskeuze-module, dat past niet binnen het basis onderwijs (PO). ‘Kids Loopbaanleren’ zorgt ervoor dat kinderen zichzelf beter leren kennen, zodat zij nu beter uit de verf komen en later betere keuzes kunnen maken. Kinderen krijgen een voorsprong, want zij starten hiermee in groep 4 PO i.p.v. klas 3 VO.

Hoe
Leerkrachten volgen een studiemiddag en ontvangen een map met de leerlijn en werkvormen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. De methode werkt o.a. met reflectiegesprekken, talenten en -motivatiestickers, tekenopdrachten en presentaties.

Achtergrond
Het werk van de decaan op het VO heet tegenwoordig LOB (Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding). Binnen LOB is het sinds een aantal jaar populair om te werken op basis van de vijf loopbaancompetenties, dit noemt men dan weer loopbaanleren. Er is de behoefte om op dit gebied doorlopende leerlijnen te creëren naar het PO. Hierin voorziet ‘Kids Loopbaanleren’.

 

Theorie
De vijf loopbaan-competenties zijn onderscheiden op basis van onderzoek onder werknemers (*Meijers, Kuipers en Bakker, 2006, Over leerloopbanen en loopbaanleren, loopbaancompetenties in het(v)mbo)
‘Kids Loopbaanleren’ is op basis hiervan gecreëerd, waarbij de nadruk ligt op de eerste twee competenties.

 1. Kwaliteitenreflectie Wie ben ik, wat kan ik? Ontdek je talent
 2. Motievenreflectie Wat wil ik, wat drijft mij? Ontdek je passie
 3. Werkexploratie Welk soort werk past bij mij? Ontdek je werkplek
 4. Loopbaansturing Hoe kan ik dat doen? Zelf aan zet
 5. Netwerken Wie kan mij daarbij helpen? In gesprek met


Feedback docententeam van basisschool het Plein- Rotterdam, oktober ’16:

Wat heb je aan ‘Kids Loopbaanleren’ als leerkracht?

Feedback groep 1

 • beter inzicht in motivatie, talenten en interesses en daarop in kunnen spelen
 • input van oudergesprekken
 • verbinding/ band met kind

Feedback groep 2

 • kinderen beter leren kennen en begrijpen
 • echt leren luisteren
 • juiste vragen leren stellen (communicatievaardigheden leren)

 

Wat heb je aan ‘Kids Loopbaanleren’ als team?

Feedback groep 1

 • doorgaande leerlijn
 • ouderkamer (bijeenkomsten met de ouders)

Feedback groep 2

 • duidelijke leerlijn
 • niet alleen groep 8 (VO keuze)
 • uitstroomverwachting op een andere manier

 

Wat hebben jullie leerlingen aan ‘Kids Loopbaanleren’?

Feedback groep 1

 • zelfkennis, bewustzijn
 • kinderen in hun eigen kracht zetten
 • acceptatie en veiligheid: ik mag er zijn
 • besef van kansen

Feedback groep 2

 • zichzelf leren kennen
 • elkaar leren kennen
 • bewustzijn van je eigen kunnen en wensen (op school en thuis)
 • leerlingen durven dingen te zeggen
 • zelfvertrouwen
 • zelfcorrectie

 

Interessant voor jouw basisschool?
Mail tamara@reflexconsult.nl om er over in gesprek te gaan.