Puberbrein: probleem bij kiezen?

De profielkeuze die scholieren maken als ze 14 of 15 jaar oud zijn, overvalt hen doorgaans. Verreweg de meeste jongeren worstelen vervolgens met hun studiekeuze. Ouders maken zich veel zorgen of hun kind wel goed zal kiezen en of hun kind de implicaties overziet. Waarom is kiezen zo moeilijk?

 

Hersenwetenschappers lanceerden onlangs de term puberbrein. Zij ontdekten dat het brein tussen het 10e en 25ste levensjaar veel veranderingen doormaakt. In de context van studiekeuze is dit relevant:

De frontaalkwab, ook wel de manager van het brein genoemd, is als laatste volgroeid. Dit hersengebied is betrokken bij complexe vaardigheden als plannen, vooruitdenken, abstract denken en bewuste keuzes maken.

 

Kunnen jongeren met hun puberbrein eigenlijk wel goede toekomstkeuzes maken?

 

Ja, dat kan. Zelfkennis vormt de basis voor een goede toekomstkeuze. Niet de verschillende profielen en vervolgopleidingen waaruit gekozen kan worden! Zelfkennis is o.a. van jezelf weten wat je talenten, kwaliteiten en je centrale drijfveer zijn.

 

Als je helder bent over jezelf zijn je profiel- en studiekeuze zo gemaakt. Met de juiste begeleiding en structuur is het mogelijk om in de leeftijd van profielkeuze al duurzame zelfkennis op te doen.

 

Deze begeleiding zou onderdeel van het lesprogramma op scholen kunnen zijn, maar is dat niet. Uit het onderzoek ‘LAKS-monitor 2014’ (het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs) blijkt dat 20% ontevreden is over de begeleiding bij de studiekeuze. Slechts 45% is tevreden over de begeleiding. Wat de overige 35% procent vindt valt nog te bezien.

 

Het puberbrein hoeft geen probleem te zijn bij de grote keuzes waar jongeren voor staan. Het is een pluspunt te weten dat het puberbrein nog niet volgroeid is en dat extra ondersteuning van volwassenen nodig is. Daar pleit ik voor!

 

Wil jij ook goed kiezen?
Dat kan! Je leven lang heb je profijt van weten wat jouw talenten zijn en wat je motiveert. Je leven lang heb je profijt van je keuzes van binnenuit maken. Deze maand is het weer mogelijk om een gratis studiekeuzesessie te winnen (30 minuten en telefonisch. Voor studiekiezers, ouders en mensen uit het onderwijs). Ik verloot er drie. Je kunt je er voor opgeven door een e-mail te sturen naar tamara@reflexconsult.nl.

 

Comments are closed.