Archive for Uncategorized

3 maanden programma

3 maanden programma
Het 3 maanden programma ‘Maak werk van je eigenheid!’ is individueel. In dit programma wordt jouw zoon of dochter stap-voor-stap begeleid op weg naar de studiekeuze die bij hem of haar past. Een passende studie leidt naar een plezierige en succesvolle loopbaan. Een leven lang zal hij of zij genieten van de verworven keuzevaardigheid om zijn keuzes op zichzelf te baseren, in plaats van op de dingen waartussen hij moet kiezen. De resultaten van het programma worden genoteerd in een rapport, dat we ter afsluiting door middel van een driehoeksgesprek bespreken met ouder(s), jongere & Reflex Consult. Rapportage naar de decaan is ook inclusief, indien gewenst.

 

Wat ouders en jongeren zeiden over hun deelname- klik hier

 

Wat krijg je als je als je zoon of dochter deelneemt aan het 3 maanden programma?


– Een telefonisch kennismakingsgesprek voor jou
– Een afstemmingsgesprek voor je zoon of dochter
– Gedurende drie maanden 1 op 1 begeleiding per e-mail voor je zoon of dochter
– Vier individuele coachsessies voor je zoon of dochter
– Structurele begeleiding met opdrachten tussen de sessies voor je zoon of dochter
– Een afsluitende sessie voor je zoon of dochter en jou en je eventuele partner en/of co-ouder (driehoeksgesprek).
– Twee werkboeken en materialen
– Een uitgebreid rapport

 

 

Individuele begeleiding
De 1 op 1 begeleiding van Reflex Consult is een verademing voor jongeren. Een professional die luistert naar wat ze te vertellen hebben en hen laat ervaren dat ze waardevol zijn, verandert hun kijk op het leven. Het besef dat ze later iets kunnen gaan doen dat echt bij ze past, waar ze plezier aan kunnen beleven en waar ze succesvol in kunnen worden doet ze opleven.
Jongeren leren kiezen op basis van zichzelf, in plaats van op basis van de keuzemogelijkheden die zich aandienen. Het ontdekken van hun eigen talenten en waar ze van nature warm voor lopen geeft ze brandstof om de koppeling naar beroepen en studies maken.
De begeleiding vindt plaats in het monumentale pand KW9, vlakbij het Centraal Station in Amsterdam.

 

 

Wat heeft Google te maken met studiekeuze?

Herinner jij je nog hoe het was om puber te zijn? Voelde je je onbegrepen, of had je wel eens het idee dat je ouders je onder druk zetten over je toekomst?

Pubers hebben een sterke antenne voor de druk van wat er van ze verwacht wordt. Tijdens een gesprek met hun ouders, krijgen ze al heel snel het gevoel dat ze iets zouden moeten (een studierichting kiezen, open dagen bezoeken, websites van opleidingen vergelijken etc.) Daar reageren pubers dan allergisch op, omdat ze er simpelweg nog niet aan toe zijn. Het gesprek stokt en de ouders zitten met de handen in het haar.

Als je jouw kind goed wilt begeleiden bij zijn studiekeuze, dan is het van belang dat je je bewust bent van je eigen verwachtingen over je kind. Ook moet je helder zijn over je mening (lees: oordeel) over hoe je kind wel of niet met de keuze bezig is. Jouw verwachtingen en meningen klinken namelijk hoe dan ook door in de gesprekken die je probeert te hebben.

Elke ouder die ik tot nu toe gesproken heb vindt het ontzettend belangrijk dat hun kind iets gaat kiezen dat bij hem of haar past. Ze willen hun kind helpen om tot een goede keuze te komen. Maar hoe haal je de druk weg en zorg ervoor dat je nader tot elkaar komt?

Je kunt eerlijk zijn over je verwachtingen en meningen, dat scheelt al een hoop, maar het is ook belangrijk om de juiste vragen te stellen.

Onlangs las ik dit citaat van iemand van Google Global Education(*):
“Vraag kinderen niet wat ze willen worden als ze groot zijn, maar vraag ze welke problemen ze zouden willen oplossen. Dit verandert het gesprek van ‘Voor wie zou ik willen werken?’ naar ‘Wat heb ik nodig om te leren om dat te kunnen doen’.”

Dit is een hele goede manier van vragen stellen die de druk weg kan halen. Op deze manier kan het gesprek interessant worden. Je kunt in die geest bijvoorbeeld ook vragen: Wat vind jij niet goed gaan in de wereld? Of: Waar zou jij aan bij willen dragen?

Probeer hier echte gesprekken over te hebben en niet te snel de koppeling te willen maken naar het precieze beroep of welke opleiding daarbij past.

Hou wel rekening met omstandigheden.
Ga niet tegenover elkaar aan tafel zitten, maar praat bij voorkeur tijdens een lange autorit, een grote afwas of een wandeling.

Wanneer je puber reageert met “Weet ik veel”, laat het dan stil vallen en zeg iets als “Goh, vertel”. Geef je kind wat ruimte om op stoom te komen.

Probeer het uit! En laat me weten hoe het je vergaan is.

Wil je hulp bij de begeleiding, investeer dan in je kind en meldt hem of haar aan voor een individuele 1 daagse training . In de training vindt hij of zij de motivatie om met het studiekeuzeproces aan de gang te gaan, zonder dat jij er telkens aan hoeft te trekken.

Hartelijke groet,

Tamara Butter
Loopbaanprofessional Reflex Consult

 

(*): Don’t ask kids what they would like to be when they grow up but what problems do they want to solve. This changes the converstation from who do I want to work for, to what do i need to learn to be able to do that.
Jaime Casap, Google Global Education Evangelist (gezien op LinkedIn)

Hou toch eens op met uitstellen!

Maak jij je ook wel eens zorgen, omdat je zoon of dochter niet echt met zijn of haar studiekeuze bezig is?
Verreweg de meeste jongeren stellen het zo veel mogelijk uit en willen er thuis slechts mondjesmaat over praten.

Als ouder wil je graag meedenken en bijdragen aan de toekomst van je kind. Zou het niet heerlijk zijn als je kind nou eindelijk eens actief aan de slag zou gaan met het oriënteren op open dagen en verschillende opleidingen die hem of haar interesseren? “Het is net of mijn dochter niet door heeft dat ze zich op tijd in moet schrijven” zei een vader pas tegen me.

Inderdaad, er moet op tijd ingeschreven worden. (vóór 1 mei 2016)
Daarnaast zijn er nog allerlei praktische zaken om je in te verdiepen zoals het leenstelsel, inschrijfprocedures, matching, proef studeren, snuffelstages, meeloopdagen etc.

Ik heb goed nieuws voor je:
Als je kind nog erg aan het uitstellen is, dan is de praktische kant nog niet aan de orde. Je mag het voorlopig loslaten. Sterker nog, het is belangrijk om niet alvast met de praktische kant te beginnen. Hieronder leg ik je uit waarom.

Essentieel
Wat namelijk essentieel is om mee te beginnen als het gaat om studiekeuzebegeleiding:
dat je kind weet welke persoonlijke talenten en kwaliteiten het heeft.
dat je kind weet wat het motiveert, wat zijn of haar centrale drijfveren zijn. Dat waar we van nature warm voor lopen.

Concreet
Een onderdeel van de concrete uitwerking hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat Havo 5 leerling Joost, van 17 jaar oud, van zichzelf ontdekt dat hij
1. tactvol, sociaal en rijk aan ideeën is en verbanden kan leggen
2. een heel sterke drijfveer tot vernieuwing heeft en daarnaast ook zichzelf wil ontwikkelen en wil puzzelen om complexe problemen op te lossen.

Basis
De persoonlijke talenten en drijfveren vormen de basis van de te maken keuze. Zonder die basis is het haast onmogelijk voor je zoon of dochter om een studie te kiezen die bij hem of haar past en waar hij of zij later succesvol in kan worden.

Overslaan
Helaas worden deze basisstappen nogal eens overgeslagen. De jongeren zijn dan nog te onzeker over zichzelf om aan de studiekeuze te starten en stellen eindeloos uit. Veel begeleiders en ouders focussen met de beste bedoelingen- te snel op de praktische kant van studiekeuze. ‘Moet je niet eens naar een open dag, welke opleidingen zijn er allemaal, hoe staan ze aangeschreven, naar welke stad ga je, in welke taal wordt de opleiding gegeven, hoe is de banenmarkt voor de richting?’ zijn veel voorkomende gedachten bij ouders in deze kwestie.
Dan sta je al een bruidsjurk te passen voor je überhaupt verliefd bent.

Omdenken
Pas als de studiekiezer helder is over zichzelf- dus de kwaliteiten en de motivatie, zou de praktische kant van de studiekeuze actueel moeten worden. Daarvoor is het slechts een vertroebelende afleiding. Als je weet wat bij je past en wat je wilt, wordt de praktische kant overzichtelijk. Als je helder bent over jezelf, is de studiekeuze zo gemaakt.

1 tip om hier aan te werken
Vraag eens aan je kind wat hij of zij leuk vindt aan de dingen die hij of zij graag doet. Ga met een open mind in gesprek en bevestig aan je zoon of dochter wat je hoort.

Hulp
Merk je dat hij of zij verdere begeleiding nodig heeft bij het verhelderen van zijn of haar zelfbeeld? Ga dan bij jezelf na: kan ik die begeleiding bieden? Of wordt het vanuit school al heel goed geregeld?

Twijfel je hieraan, stuur dan een mail aan tamara@reflexconsult.nl met een cijfer tussen de 1 en 10, waarbij 1 staat voor ‘geen begeleiding nodig’ en 10 voor ‘heel erg hard begeleiding nodig’.
Ik zal gesprekken verloten onder de mensen die gereageerd hebben.

Hartelijke groet,

Tamara Butter
Loopbaanprofessional Reflex Consult

3 valkuilen voor ouders van studiekiezers. Stap jij er in?

Goede intentie
Als ouder wil je je zoon of dochter graag helpen bij zijn of haar studiekeuze. Vol goede bedoelingen denk je mee, kom je met suggesties, vraag je af en toe hoe het ervoor staat, houd je de open dagen in de gaten, enzovoorts. Toch gaan de gesprekken over de toekomst na de middelbare school niet altijd even soepel. De meeste ouders vinden het jammer dat hun zoon of dochter onverwachts geïrriteerd uit de hoek kan komen. Overdreven geïrriteerd noemen sommige ouders het zelfs. Ook met de beste bedoelingen zijn de gesprekken rondom studiekeuze behoorlijk lastig.

Verwachtingen
Studiekeuze is een beladen onderwerp. Ouders hebben hoe dan ook bepaalde verwachtingen voor hun kind. Die verwachtingen klinken meestal door in de manier waarop ouders met kun zoon of dochter praten. Zelfs als die verwachtingen nooit expliciet uitgesproken zijn, voelen jongeren ze toch. Dat geeft een bepaalde spanning. Daarbij zijn jongeren nog onzekerder over zichzelf dan volwassenen. Tel daarbij op de onoverzichtelijkheid en de omvang van de te maken keuze en je snapt waarom het bespreken van je studiekeuze met je ouders voor jongeren beladen kan zijn.

Stap jij als ouder in deze 3 valkuilen?

1. Waarom-vragen stellen
Bijvoorbeeld: “Waarom denk je dat natuurkunde bij jou past?” of “Waarom ga je niet eens met de decaan praten?”
Een waarom-vraag ervaart de ander als een aanval. Je zoon of dochter hoort “Leg dat maar eens even uit”
2. Een vraag stellen met ‘dan’ of ‘nou’ erin
Bijvoorbeeld: “Wat lijkt je daar nou zo leuk aan?” of “Hoe zie je dat dan voor je?”
In vragen met ‘dan’ of ‘nou’ ligt een oordeel besloten. Hij of zij hoort de ondertoon ‘Wat een raar idee heb jij’
3. De vraag “Weet je het al?” stellen
Ook daarin ligt een oordeel besloten. Hij of zij hoort “Je zou het al moeten weten en ga nu maar even verantwoording aan mij afleggen”. Dat blokkeert het gesprek.

Hoe dan wel? Ik geef je twee tips.

Verplaats je in de ander
Stel je eens voor dat je iets gaat doen wat je nog nooit hebt gedaan en waar je ook nog eens onzeker over bent. Bijvoorbeeld: op een podium klimmen en voor een publiek van 500 man een stuk spelen op een viool. Hoe zou je daaraan voorafgaand benaderd willen worden door de mensen om je heen? Hou dat in je achterhoofd als je met je zoon of dochter in gesprek gaat.

Communiceer open
Stel open vragen en wees ondersteunend. Wees oprecht geïnteresseerd, ongeacht of je het met hem of haar eens bent. Denk aan zinnen als:
“Goh natuurkunde, vertel, wat maakt dat het goed bij je past?”
“Interessant wat je zegt. Wat lijkt je daar het allerleukste aan?”
“Ik ben zo benieuwd hoe het met je is”

Herken je de valkuilen en wil je jullie situatie eens bespreken? Het is deze maand weer mogelijk om je op te geven voor 1 van de 3 gratis sparringsessies die Reflex Consult verloot onder ouders (30 minuten en telefonisch). Je kunt je aanmelden door hier te klikken. Je ontvangt bericht als je gewonnen hebt.

Hartelijke groet,

Tamara Butter
Loopbaanprofessional Reflex Consult

 

Wie weet ken je andere ouders die ook behoefte hebben aan deze tips, voel je dan vrij om dit artikel aan hen door te sturen.

De collectieve fout die we maken bij studiekeuze

Veel ouders maken zich zorgen of hun zoon of dochter een goede studiekeuze zal maken en vragen zich af of hun puber de consequenties van de keuze wel kan overzien. Als ouder wil je graag meedenken en bijdragen aan de toekomst van je kind. Vind jij het ook moeilijk om het overzicht te hebben? Vanuit scholen worden de ouders van hun leerlingen nog veel te weinig betrokken bij het hele keuzeproces.

Veel ouders vertellen mij dat ze het een behoorlijk pittige taak vinden om het overzicht te hebben. Zelfs alleen al de praktische kant is voor de meeste ouders lastig. Duizelt het jou soms ook: de nieuwe termen en alle ins en outs waar je op moet letten? Het leenstelsel, inschrijfprocedures, matching, proef studeren etc.

Ik heb goed nieuws voor je: de praktische kant is nog niet aan de orde. Je hoeft er nog geen overzicht op te hebben. Je mag het voorlopig loslaten. Sterker nog, het is belangrijk om niet alvast met de praktische kant te beginnen.

Wat namelijk essentieel is om mee te beginnen als het gaat om studiekeuzebegeleiding:

  1. Dat je kind weet welke persoonlijke talenten en kwaliteiten het heeft.
  2. Dat je kind weet wat het motiveert, wat zijn of haar centrale drijfveren zijn. Dat waar we van nature warm voor lopen.

De uitkomst van bovenstaande punten vormt de basis van de te maken keuze. Zonder die basis is het haast onmogelijk voor je zoon of dochter om een studie te kiezen die bij hem of haar past en waar hij of zij later succesvol in kan worden.

Helaas worden deze basisstappen nogal eens overgeslagen. Veel begeleiders en ouders focussen –met de beste bedoelingen- te snel op de praktische kant van studiekeuze. Welke opleidingen zijn er allemaal, hoe staan ze aangeschreven, naar welke stad ga je, in welke taal wordt de opleiding gegeven, hoe is de banenmarkt voor de richting. Dan sta je al een bruidsjurk te passen voor je überhaupt verliefd bent.

Pas als de studiekiezer helder is over zichzelf (de kwaliteiten en de motivatie), zou de praktische kant van de studiekeuze actueel moeten worden. Daarvóór is het slechts een vertroebelende afleiding. Als je weet wat bij je past en wat je wilt, wordt de praktische kant overzichtelijk. Als je helder bent over jezelf, is de studiekeuze zo gemaakt.

1 tip om hier aan te werken:
Vraag eens aan je kind wat hij of zij leuk vindt aan de dingen die hij of zij graag doet. Ga open in gesprek en bevestig aan je zoon of dochter wat je hoort.

Merk je dat hij of zij verdere begeleiding nodig heeft bij het verhelderen van zijn of haar zelfbeeld? Ga dan bij jezelf na: kan ik die begeleiding bieden? Of wordt het vanuit school al heel goed geregeld?

Twijfel je hieraan, geef je dan vooral op voor 1 van de 3 gratis sparringsessies die Reflex Consult deze maand verloot onder ouders (30 minuten en telefonisch). Je kunt je aanmelden door hier te klikken.


“Everyone is gifted- but some people never open their package” (W. Riebe)

Fijne pakjesavond vrijdag en hartelijke groet,

Tamara Butter
Loopbaanprofessional Reflex Consult

Weten wat bij jou past

Keuzes
Voel jij je ook onzeker en opgejaagd rondom je studiekeuze? Hoe dichter je bij je examen(jaar) komt, hoe meer mensen je vragen of je al weet wat je wilt gaan studeren. Tegelijkertijd lukt het je niet goed om er achter te komen wat er nou echt bij je past. Moet je iets kiezen waar je later goed geld mee kunt verdienen of moet je kiezen wat leuk is? Of iets anders? Ikzelf voelde me destijds behoorlijk alleen met dat soort vragen.

 

Stress
De keuzevrijheid die je ervaart is overweldigend: kiezen uit 600 vervolgopleidingen, de optie om een (paar) jaar te gaan reizen of te gaan werken. Veel jongeren die ik begeleid, worstelen met stress en prestatiedrang: het gevoel dat je van alles moet. Bijvoorbeeld dat je een goede studiekeuze moet maken, terwijl je niet goed weet hoe je dat kunt doen. Herken je dat? Je moet zo veel en je lijkt daardoor zo weinig invloed op je leven te hebben. Het geeft spanning en een nutteloos gevoel.

 

Plezier
Weten wat bij jou past helpt tegen stress en prestatiedrang. Weten wat jouw persoonlijke drijfveren zijn en welke talenten en kwaliteiten je hebt, brengt rust en plezier voor jezelf en geruststelling voor je ouders. Het geeft je een stevige basis voor een goede studiekeuze en een succesvolle toekomst. Ben je benieuwd naar wat dat voor jou betekent?

 

Win
Deze maand is het weer mogelijk om een gratis studiekeuzesessie te winnen (30 minuten, telefonisch of live). Reflex Consult verloot er drie en door hier te klikken kun je je opgeven.
Wil je individueel begeleid worden bij je studiekeuze? Er zijn nog een paar plekken vrij voor een 1 daagse training of het 3 maanden programma. Geef je snel op voor een kennismaking (klik hier)

 

Boekentip
In zijn boek ‘De prestatiegeneratie, een pleidooi voor middelmatigheid’ onderzoekt neurowetenschapper Jeroen van Baar waar zijn drang naar excelleren vandaan komt. Hij legt niet alleen zichzelf langs de meetlat maar zijn hele generatie: van solliciterende high potentials tot hipsters in Amsterdam. Waarom wil iedereen de top bereiken? In een wervelend betoog komen ouders, excellente studies, relaties, carrièrebeurzen, hoog- en laagopgeleiden, Facebook, de zesjescultuur en de harde werkelijkheid voorbij. De prestatiegeneratie is een genadeloze spiegel voor twintigers – én hun ouders.

Lezen
Het boek is een aanrader voor jou, voor iedereen die met jongeren werkt, maar vooral ook voor ouders van jongeren. Doe er je voordeel mee!

Capaciteiten of motivatie?

Op basis waarvan maak je een goede studiekeuze? Veel jongeren vinden dat zij hun capaciteiten moeten benutten en op basis daarvan een logische studiekeuze zouden moeten maken.

Een goede studiekeuze maak je op basis van wat jou van nature motiveert. Het onderstaande stukje uit een interview laat zien dat zo’n studiekeuze vanuit je interesse, talenten en drijfveren heel goed uit kan pakken.

 

“… Vlak voor mijn eindexamen moest ik beslissen wat ik wilde gaan doen. Ik had een wiskunde B-pakket met exacte vakken, daar was ik goed in. Moest ik rechten of medicijnen gaan studeren? Of mocht ik ook aan cultuur en theater denken? Want ik dacht: ik rommel maar wat aan, met dat ijle stemmetje. Ik had het idee dat mijn vader daar ook zo over dacht. Randy Newman, dat was de norm. Nou, daar stond ik vrij ver vanaf. Ik zei: “Pa, wat heeft het voor zin om te gaan zingen en acteren als je toch niet de allerbeste bent?” Toen zei hij iets heel belangrijks. “Beter is de vijand van goed”. Als je altijd maar streeft naar het ultieme en perfecte, kun je verlammen. Begin bij goed. Dat is al mooi. Ga dan groeien. Kijk hoe ver je nog kunt komen. Op dat moment voelde ik dat mijn vader mij ruimte gaf voor iets wat hij zichzelf nooit had veroorloofd. Namelijk: gewoon aan iets beginnen en ervoor gaan. …”

Wil jij ook kiezen op basis van je talenten, drijfveren en interesse?
Dat kan!
Deze maand is het weer mogelijk om een gratis studiekeuzesessie te winnen (30 minuten en telefonisch. Voor studiekiezers, ouders en mensen uit het onderwijs). Ik verloot er drie. Door een e-mail te sturen naar tamara@reflexconsult.nl kun je je er voor opgeven.

 

Het stukje komt uit het tijdschrift JAN, mei 2014. Interview met Noortje Herlaar (29) Ze breekt door als Mary Poppins, die haar een Musical Award voor aanstormend talent oplevert. In 2012 speelt ze Jeanne in de tv-serie Moeder, ik wil bij de Revue (nominatie gouden kalf). Begin 2014 was Herlaar in de vierdelige dramaserie Ramses te zien als Liesbeth List. Daarna stond ze met Maarten Heijmans en Jeroen Krabbe in het toneelstuk Vaslav, naar het gelijknamige boek van Arthur Japin. Vanaf september is Noortje te zien in de film Wonderbroeders.

 

Stap jij in deze 4 studiekeuzevalkuilen?

Studiekeuze is een grote beslissing waar de meesten mee worstelen. Vaak wil je het goed aanpakken, maar weet je niet hoe. Ga er maar aan staan. Stap jij ook in deze vier studiekeuzevalkuilen?

 

1. Omgekeerd te werk gaan
Veel jongeren starten met het bezoeken en vergelijken van opleidingen en kijken pas daarna of dit bij ze past. Pas op! valkuil! Op deze manier heb je geen fundament waaruit je kiest. Daardoor word je makkelijk een speelbal van de externe omstandigheden, zoals wat anderen denken en doen.

Hou deze volgorde aan:

Stap één: helderheid over jezelf creëren (o.a. talenten, kwaliteiten en drijfveren)

Stap twee: kijken welk soort werk daarbij past

Stap drie: je oriënteren op het aanbod van studies

 

2. Te laat beginnen aan je studiekeuze
De basis van een goede studiekeuze is een gedegen zelfinzicht. Al vanaf de profielkeuze-leeftijd (derde klas middelbare school) is het mogelijk om je persoonlijke talenten en drijfveren helder te krijgen. Als je helder bent over jezelf, is je studiekeuze zo gemaakt. Echter, ook dan zul je tijd nodig hebben om open dagen te bezoeken, meeloopdagen te draaien en gesprekken te voeren met mensen die doen wat jij graag wilt gaan doen qua studie en werk. Begin dus op tijd! Begin je aan de start van het schooljaar van je voor-examenjaar dan kun je volop genieten van je keuzeproces.

 

3. Zeggen dat je al weet wat je gaat studeren
Veel jongeren maken geen weloverwogen keuze, omdat ze er van af willen zijn. Gewoon maar wat roepen en je inschrijven voor een studie, terwijl je het nog niet weet pakt vaak heel schadelijk uit. Ruim 30% van alle studenten haakt af tijdens het eerste jaar (alle niveau’s). Studeren kost ongeveer €1150,- per maand. Het duurt vaak enige maanden voordat je door hebt dat het niet aan jou ligt, maar aan de opleiding die je hebt gekozen. Je bent dus onnodig geld en studietijd kwijt, en bovendien levert die onzekerheid vaak een deuk in je zelfvertrouwen op.

 

4. Het eindexamen als finish zien
Als je denkt dat je je studiekeuze kunt uitstellen tot na je eindexamen dan kies je automatisch voor een tussenjaar. Sinds dit jaar dien je je namelijk voor 1 mei in te hebben geschreven voor je vervolgopleiding.

 

Wil jij je studiekeuze goed aanpakken?
Dat kan!
Deze maand is het weer mogelijk om een gratis studiekeuzesessie te winnen (30 minuten en telefonisch. Voor studiekiezers, ouders en mensen uit het onderwijs). Ik verloot er drie. Door een e-mail te sturen naar tamara@reflexconsult.nl kun je je er voor opgeven.

Er zijn ook nog 4 plaatsen beschikbaar voor het groepsprogramma dat start in oktober. Meer informatie vind je hier.

Twee tips voor een Top Tussenjaar

De middelbareschoolexamens zijn net afgerond en we zijn vol verwachting over de uitslag. De sluitingstermijn (1 mei) voor de inschrijving voor een vervolgopleiding is inmiddels ook verstreken. Dat hoeft geen probleem te zijn. Veel scholieren kiezen er namelijk voor om na hun eindexamen een tussenjaar te nemen (*). En waarom ook niet? Niemand verplicht je om direct na de middelbare school door te leren. Vrije tijd hebben is bovendien heel gezond.

Het tussenjaar kan een goede manier zijn om jezelf te leren kennen. En deze zelfkennis heb je nodig om tot een goede studiekeuze te komen. Het is wel belangrijk dat je de vrije tijd van het tussenjaar goed besteedt. Eindeloos thuis op de bank hangen, gamen en what’s appen helpen je namelijk niet op weg naar die zelfkennis. Je leven min of meer hetzelfde laten als toen je nog op school zat evenmin.

 

Veel jongeren weten na het tussenjaar nog steeds niet goed welke studie het beste bij hen past. Hoe kun je van jouw tussenjaar een topjaar maken? Ik geef twee tips.

 

Tip 1: Vernieuw!
Zorg dat je vernieuwend gaat leven: ga reizen, ga werken, ga vrijwilligerswerk doen in de sector die je aantrekt of een combinatie hiervan. Ga naar een nieuwe omgeving, het liefst naar het buitenland. Buiten je bekende omgeving en tijdens avontuur leer je jezelf beter kennen. Zoek in de dingen die je onderneemt uitdagingen op. Door jezelf uit te dagen weet je beter wat je aankan.

Tip 2: Pak je studiekeuze goed aan!
Zorg dat je van uitstel geen afstel maakt. Schrijf je niet zomaar in voor een opleiding die je wel wat lijkt. Schrijf regelmatig op wat je over jezelf ontdekt tijdens je tussenjaar.

Goede studiekeuzebegeleiding helpt je met het structureel opdoen van zelfinzicht, weten welke beroepsperspectieven je hebt en welke studies je daarbij helpen. De begeleiding is heel verschillend.

Je kunt bijvoorbeeld een tussenjaar-programma volgen bij een van de bureaus die dit aanbieden. Meestal neemt zo’n programma gedurende vijf maanden drie dagen per week in beslag. Ouders vertellen mij dat de geboden kwaliteit soms niet overeen komt met de prijs die er voor betaald wordt, maar hun kind is wel vijf maanden ‘van de straat’.

Je kunt ook een oriëntatietraject volgen bij bijvoorbeeld de UvA of de HvA. Je richt je dan gedurende 4,5 maanden op het leren kennen van jezelf en oriënteert je op verschillende studies.

 

Door vernieuwend te leven en je studiekeuze goed aan te pakken maak je van je tussenjaar een zeer waardevolle ervaring waar je je leven lang profijt van hebt.

 

Wil jij ook een Top Tussenjaar?
Dat kan! Je leven lang heb je profijt van weten wat jouw talenten zijn en wat je motiveert. Je leven lang heb je profijt van onafhankelijk en van binnenuit je keuzes maken! Deze maand is het weer mogelijk om een gratis studiekeuze-sessie te winnen (30 minuten en telefonisch. Voor studiekiezers, ouders en mensen uit het onderwijs). Ik verloot er 3. Je kunt je er voor opgeven door een e-mail te sturen naar tamara@reflexconsult.nl.